Allmäna villkor

Allmänna villkor

Dejtboxen är ett koncept i abonnemangsform
 • Dejtboxen är ett koncept som har tagits fram och ägs av The Crate Inventors AB (org nr 556997-4289). I dessa allmänna villkor avser "Dejtboxen" som begrepp såväl konceptet som bolaget The Crate Inventors AB.
 • Som kund till Dejtboxen får du ett paket skickat till dig en gång i månaden som innehåller artiklar för spännande dater. Leverans sker någon gång i början på varje månad.
 • Det är möjligt att pausa/avbryta sitt abongemang genom att logga in på "Mitt konto" och ändra prenumerationen. Observera dock att eventuella ändringar måste ske senast den 5:e i månaden för att ändringen ska gälla nästkommande månadsbox (Exempel: 5/1 måste vi senast ha ändring för att den ska gälla februariboxen).
Vi levererar en inspirerande box som ska hjälpa er med kreativa dejter.
 • Dejtboxen skickas med PostNord som logistikpartner.
 • Dejtboxen ansvarar inte för det fallet att paketet har försvunnit eller förstörts efter att de levererats.
Mitt Konto
 • Som kund får du automatiskt en egen sida hos oss på Dejtboxen där alla leveranser, kontaktuppgifter och eventuella förändringar hanteras. Denna sida är "Mitt konto" och nås via hemsidan www.dejtboxen.se. Som kund ansvarar du för att uppgifterna på sidan är korrekta. Dejtboxen tar inte ansvar för konsekvenser som uppstår till följd av inaktuella kunduppgifter.
Personuppgifter
 • Dejtboxen äger rätten att använda personuppgifter för kommunikation gällande information kring Dejtboxen och dess produkter. Informationen lämnas ej ut till tredje part. Dejtboxen följer bestämmelserna enligt Personuppgiftslagen (1998:204).
Uppsägning av abonnemang eller annan förändring
 • Alla förändringar måste göras av dig via "Mitt konto" senast den siste i månaden. Observera att om uppsägningen har skett efter förnyelsen (den förste i varje månad) behöver du kontakta kundtjänst info@dejtboxen.se senast den 5:e i månaden för att inte mottaga kommande box, då vi fortfarande har möjlighet att annullera den ordern. Exempel: Du startar en prenumeration den 31/12 (din första box blir januariboxen), den 1/1 förnyas prenumerationen och innebär februariboxen. Om du inte vill mottaga denna så kontaktar du kundtjänst senast den 5:e januari. Det är du som ansvarar för uppsägningen - utebliven betalning är inte detsamma som uppsägning av abonnemang. Har du en skuld till Dejtboxen kommer inte nästkommande paket att levereras.
 • Har du en skuld till Dejtboxen kommer inte nästkommande paket att levereras.
Reklamation
 • Eventuella reklamationer anmäls av dig som kund snarast möjligt efter leverans. Detta görs genom att logga in på "Mitt konto" och under rubriken "Reklamationer" uppge felet.
Betalningsvillkor
 • Dejtboxen tillhandahåller betalning via faktura eller kredit- eller bankkort genom samarbetspartner Klarna. Betalning sker löpande i förskott, den första dagen i månaden gällande nästkommande månads box (1/1 förnyas prenumerationen för kommande februaribox). När du påbörjar ditt abonnemang sker betalningen vid samma tidpunkt som registreringen om kortbetalning, om fakturabetalning så skickas fakturan istället via mail vid boxleverans. Du registrerar ditt kort via vår betalsida som tillhandahålls av vår samarbetspartner Klarna
 • När du påbörjar ditt abonnemang sker betalningen vid samma tidpunkt som registreringen, för att därefter övergå till ovanstående betalningsperiod.
För kortbetalning vid gåvoprenumerationer gäller följande:
 • Du registrerar ditt kort via vår betalsida som tillhandahålls av vår samarbetspartner Stripe.
 • Stripe är också den enda part som har tillgång till dina kortuppgifter.
 • Alla uppgifter som skickas är SSL-krypterade.
 • Du kommer via e-post att aviseras om när debitering sker. Skulle kortet sakna täckning eller av annan orsak inte fungera kommer du uppmärksammas om situationen genom ytterligare ett mail.
 • Utebliven betalning är inte detsamma som uppsägning av abonnemang.
 • Dejtboxen har rätten att omedelbart avbryta abonnemanget om inte betalning skett i tid.
 • Du ansvarar för att angiven e-postadress är korrekt och för att lägga till Dejtboxen som en betrodd kontakt i sin e-postlista.
Förändring av avtal
 • Dejtboxen äger rätten att ändra dessa villkor över tid.
 • Dejtboxen äger rätten att förändra priser med en månads framförhållning.
Force majeure
 • Om fullgörandet av vårt åtagande försvåras eller förhindras väsentligt genom omständigheter som vi ej kunnat råda över, ska detta utgöra en befrielsegrund som medför framflyttning av prestationen och befrielse från skadestånd och diverse andra påföljder. Exempel på dylika omständigheter kan vara arbetskonflikt, terroristattack, ändrad författning eller fel hos underleverantör. Dock så ska detta självfallet inte kränka dina rättigheter som konsument.
Om oss
 • Vi som står bakom Dejtboxen heter The Crate Inventors AB (org nr 556997-4289) och håller till på Frögatan 2, 653 43, Karlstad.